Kde žijí bílí pávi?

Páv považováni za nejkrásnějšího ptáka – zdobili dvory králů a sultánů, a to i přes jejich špatný hlas a někdy i náladu. Jejich obrovský ocas s krásným vzorem mimovolně upoutá pozornost. Ale jen samci se mohou pochlubit takovou krásou – s její pomocí se snaží upoutat pozornost samic.

Původ druhu a popis

Foto: Páv

Ptáci se vyvinuli ze starověkých plazů – archosaurů, jejich bezprostředními předky byli nelétaví ještěři, např. thecodonti nebo pseudosuchiani. Zatím nebyly nalezeny meziformy mezi nimi a ptáky, podle kterých by bylo možné přesněji určit, jak evoluce probíhala. Postupně se vytvořila kosterní a svalová struktura, která umožňovala let a také opeření – předpokládá se, že to bylo původně vyžadováno pro tepelnou izolaci. Pravděpodobně se první ptáci objevili na konci období triasu nebo na začátku jury, ačkoli fosílie tohoto věku nebyly nalezeny.

Video: Páv

Nejstarší nalezené fosilní ptáky jsou staré 150 milionů let a jsou to archeopteryxové. Mezi nimi a plazy, údajně jejich předky, jsou velké rozdíly ve struktuře – proto se vědci domnívají, že existují přechodné formy, které dosud nebyly nalezeny. Většina moderních ptačích řádů se objevila mnohem později – asi před 40-65 miliony let. Patří mezi ně i řád galliformes, kam patří čeleď bažantovitých, do které pávi patří. Speciace byla v této době zvláště aktivní díky evoluci krytosemenných rostlin, po které následovala evoluce ptáků.

Pávi popsal v roce 1758 K. Linné, dostal jméno Pavo. Také identifikoval dva druhy: Pavo cristatus a Pavo muticus (1766). Mnohem později, v roce 1936, třetí druh, Afropavo congensis, vědecky popsal James Chapin. Nejprve nebyl považován za druh, ale později byly objeveny jeho odlišnosti od ostatních dvou. Ale dlouho byl páv černoramenný považován za samostatný druh, ale Darwin dokázal, že nejde o nic jiného než o mutaci, která vznikla při domestikaci páva.

Kdysi byli pávi do podčeledi vůbec bráni, následně se však zjistilo, že jejich sbližování s jinými ptáky zařazenými do podčeledi, jako jsou tragopani nebo monálové, je nerozumné. V důsledku toho se proměnili v rod, který je součástí rodiny bažantů a podčeledi.

Vzhled a vlastnosti

Foto: Páv Pták

Délka páva je 100-120 centimetrů, k tomu se přidává i ocas – navíc sám dosahuje 50 cm a velkolepý ocas – 110-160 cm. S takovými rozměry váží docela dost – asi 4- 4,5 kilogramu, tedy trochu obyčejnější domácí kuře.

Přední část těla a hlava jsou modré, zadní část je zelená a spodní část těla je černá. Samci jsou větší a bystřejší, jejich hlavu zdobí chomáč peří – jakási „koruna“. Samice jsou menší, nemají zadek a samotné tělo je bledší. Pokud je samec snadno rozpoznatelný ihned podle zádi, pak samice nijak nevyčnívá.

Zelený páv, jak název napovídá, se vyznačuje převahou zeleného odstínu. Jeho opeření také vyniká kovovým leskem a jeho tělo je znatelně větší – asi o třetinu, jeho nohy jsou také delší. Jeho horní ocas je přitom stejný jako u obyčejného páva.

Krásný ocas mají jen samečci, potřebují ho k pářícím tancům. Po skončení období páření začíná línání a je obtížné odlišit samce od samic, snad kromě velikosti.

Zajímavost: Samice pávů špatně líhnou násadová vejce, protože v zajetí jsou obvykle umístěny pod jiné ptáky – kuřata nebo krůty, nebo se líhnou v inkubátorech. Když se však mláďata objeví, matka se o ně bedlivě stará: neustále s ní vede a učí a v chladném počasí se zahřívá pod peřím.

Kde žije páv?

Foto: Samec páva

Foto: Samec páva

Areál obyčejných pávů (jsou i indičtí) zahrnuje významnou část Hindustánu a přilehlých území.

Žijí na pozemcích následujících států:

Kromě toho existuje také populace tohoto druhu oddělená od hlavního areálu v Íránu, možná předci těchto pávů byli přivezeni lidmi ve starověku a stali se divokými – nebo dříve byl jejich areál širší a zahrnoval tyto oblasti a postupem času ukázalo se, že jsou odtržené.

Usazují se v džungli a lesích, na březích řek, okrajích lesů, v blízkosti vesnic poblíž obdělávané půdy. Preferují rovinatý nebo kopcovitý terén – nenacházejí se výše než 2 metrů nad mořem. Nemají rádi velké otevřené prostory – na noc potřebují keře nebo stromy.

READ
Jak nakrmit lilii na zimu?

Areál zelených pávů se nachází v blízkosti biotopů obyčejných, ale zároveň se nekříží.

Zelení pávi obývají:

  • východní část Indie mimo Hindustan;
  • Nagaland, Tripura, Mizoram;
  • východní část Bangladéše; ; ; ; ;
  • indonéský ostrov Jáva.

Ačkoli se při výčtu zdá, že zabírají rozsáhlá území, ve skutečnosti tomu tak není: na rozdíl od páva obecného, ​​který území v jeho areálu obývá poměrně hustě, jsou zelené v uvedených zemích vzácné, a to v samostatných ohniscích. Páv africký, známý také jako konžský, obývá povodí řeky Kongo – lesy rostoucí na těchto územích jsou pro něj ideální.

Tím jsou oblasti přirozeného osídlení pávů vyčerpány, ale v mnoha oblastech, které jsou klimaticky vhodné pro jejich stanoviště, byli zavlečeni lidmi, úspěšně zakořenili a divoceli. Na některých místech jsou nyní poměrně velké populace – téměř všichni tito pávi jsou indičtí.

Vyskytují se v Mexiku a některých jižních státech USA, stejně jako na Havajských ostrovech, Novém Zélandu a některých dalších ostrovech v Oceánii. Všichni takoví pávi, než se stali divokými, byli domestikovaní, a proto vynikají svou větší hmotou a krátkými nohami.

Nyní víte, kde páv žije. Podívejme se, co jedí.

Co jí páv?

Foto: Modrý páv

Strava tohoto ptáka se většinou skládá z rostlinné potravy a zahrnuje výhonky, ovoce a zrna. Někteří pávi žijí v blízkosti obdělávaných polí a živí se jimi – někdy je obyvatelé odhánějí a považují je za škůdce, ale častěji jim to vyhovuje – pávi nezpůsobují velké škody na výsadbách, přičemž jejich sousedství má také pozitivní roli.

Totiž kromě rostlin se živí i drobnými živými tvory: účinně bojují s hlodavci, nebezpečnými hady, slimáky. V důsledku toho mohou výhody pávů žijících v blízkosti výsadeb výrazně převažovat nad poškozením, a proto se jich nedotýká.

Předpokládá se, že pávi byli v mnoha ohledech domestikováni ani ne kvůli svému vzhledu, ale právě proto, že vyhlazují škůdce, jsou obzvláště dobří v boji s jedovatými hady – tito ptáci se vůbec nebojí jejich jedu a snadno chytají kobry a další. had.

Často se živí poblíž břehu nádrže nebo v mělké vodě: chytají žáby, ještěrky a různý hmyz. Když jsou pávi chováni v zajetí, mohou dostávat obilné směsi, zeleninu, brambory a zeleninu. Aby bylo peří jasnější, přidávají se do stravy chobotnice.

Zajímavost: V přírodě se indičtí a zelení pávi nekříží, protože jejich areály se nekříží, ale v zajetí je někdy možné získat křížence zvané spaulding – je to dáno na počest Kate Spaulding, které se jako první podařilo vyšlechtit takové hybrid. Nedávají potomky.

Vlastnosti charakteru a životního stylu

Foto: Zelený páv

Foto: Zelený páv

Většinu času hledají potravu, razí si cestu křovím a houštinami stromů, trhají zeminu – připomínají tak obyčejná slepice. Pávi jsou stále ve střehu, pozorně poslouchají, a pokud cítí nebezpečí, buď utečou, nebo se snaží schovat mezi rostliny. Nádherné opeření jim zároveň nezasahuje, a naopak mezi jasnou tropickou flórou, také duhovou s vícebarevnou, vám umožní zůstat bez povšimnutí.

V poledne, když nastanou vedra, obvykle přestanou hledat potravu a na několik hodin odpočívají. K tomu si najdou místo ve stínu: na stromech, v křoví, občas se koupou. Na stromech se pávi cítí bezpečněji a také na nich tráví noc.

Mají malá křídla a mohou dokonce létat, ale velmi špatně – vzlétají ze země po dlouhém běhu, ne příliš vysoko, a létají pouze do 5-7 metrů, poté už nemohou vzlétnout do vzduchu, protože utrácejí příliš mnoho energie. Páva, který se snaží vzlétnout, lze proto spatřit velmi zřídka – a přesto se to stává.

Hlas pávů je hlasitý a nepříjemný – paví pláč připomíná kočičí pláč. Naštěstí volají zřídka, obvykle buď aby varovali před nebezpečím svých příbuzných, nebo před deštěm.

Zajímavost: Když páv předvádí pářící tanec, mlčí, což se může zdát překvapivé – a vodítko je toto: ve skutečnosti nemlčí, ale mluví spolu pomocí infrazvuku, takže to lidské ucho nezachytí sdělení.

Sociální struktura a reprodukce

Foto: Samička a sameček pavíka

Foto: Samička a sameček pavíka

Pávi jsou polygamní, na jednoho samce připadají tři až sedm samic. Období rozmnožování začíná obdobím dešťů a končí jeho koncem. Pokud je v blízkosti mnoho samců, rozcházejí se od sebe a každý zaujímá svou vlastní oblast, kde musí být několik vhodných míst k předvedení opeření.

Kojí a předvádějí se před samicemi a oceňují krásu svého peří – ne vždy jim ten pán připadá neodolatelný, někdy jdou dál, aby ocenili toho druhého. Po výběru se samice přikrčí, což ukazuje – a dojde k páření, načež hledá místo pro snůšku a samec nadále zve další samice.

READ
Jaké jsou výhody vápenné vody?

Samičí hnízda jsou uspořádána na různých místech: na stromech, pařezech, ve štěrbinách. Hlavní věc je, že jsou zakryté a chráněné, nenacházejí se na otevřených prostranstvích. Poté, co samice nakladla vajíčka, je neustále inkubuje, přičemž ji rozptyluje pouze krmení – a tráví tím mnohem méně času než obvykle a snaží se vrátit rychleji.

Vejce je nutné inkubovat čtyři týdny, poté se z nich konečně vylíhnou kuřata. Zatímco rostou, jejich rodiče se o ně starají, schovávají je a chrání před predátory – zpočátku jim dokonce nosí potravu, pak je začnou brát ven na krmení. Pokud jsou mláďata v nebezpečí, schová se pod ocasem matky. Trsy v nich vyrostou do konce prvního měsíce života a ve dvou měsících už mohou stoupat do vzduchu. Koncem prvního roku dorůstají do velikosti dospělého ptáka, o něco později konečně opouštějí rodinné hnízdo.

Pohlavní zralost nastává ve dvou až třech letech věku. Až do roku a půl vypadají samci téměř stejně jako samice a teprve po tomto milníku jim začíná růst nádherný ocas. Tento proces zcela končí za 3 roky. Africký druh je monogamní, to znamená, že na jednoho samce připadá jedna samice. Během inkubace vajíček zůstává samec neustále poblíž a poskytuje hnízdu ochranu.

Přirození nepřátelé pávů

Foto: Páv Pták

Mezi nimi jsou velké kočky a draví ptáci. Nejstrašnější jsou pro pávy levharti a tygři – často je loví a pávi se jim nemohou postavit. První i druhý jsou totiž mnohem rychlejší a obratnější a jedinou šancí na útěk je vylézt včas na strom.

To je přesně to, o co se pávi pokoušejí, sotva si všimnou tygra nebo leoparda poblíž nebo neslyší nějaký podezřelý zvuk. Tito ptáci jsou úzkostliví a dokážou poplašit, i když ve skutečnosti žádná hrozba nehrozí, a ostatní zvířata vydávají hluk. Pávi utíkají s hlasitým nepříjemným výkřikem, aby upozornili celé okolí.

Ale ani na stromě se pávy nedají zachránit, protože po nich dobře šplhají kočky, takže pávovi nezbývá než doufat, že dravec bude pronásledovat svého příbuzného, ​​který tak vysoko nevylezl. Ten jedinec, který neměl to štěstí, že byl chycen, se snaží bránit, mlátí křídly do nepřítele, ale u silných kočkovitých šelem to nezpůsobí žádnou škodu.

Dospělí pávi sice dokážou odrazit útoky mangust, rákosníků nebo jiného ptactva, protože často loví mláďata, je však snazší je chytit a mají méně síly se bránit. Ještě více je lidí, kteří chtějí jíst absolutně kuřátka nebo vejce – toho jsou schopni i relativně malí dravci, a jakmile se matka slepice rozptýlí, může být její hnízdo zničeno.

Stav populace a druhů

Foto: Páv v Indii

Foto: Páv v Indii

Pávů indických je v přírodě hodně, patří mezi druhy, jejichž existence není ničím ohrožena. V Indii patří k nejuctívanějším ptákům a málokdo je loví, navíc jsou chráněni i zákonem. Ve výsledku je jejich celkový počet od 100 do 200 tisíc.

Afričtí pávi mají status zranitelných, jejich přesná populace nebyla stanovena. Historicky nikdy nebyla nijak zvlášť vysoká a zatím není patrná ani jednoznačná tendence k jejímu poklesu – žijí v řídce osídlené oblasti a do kontaktu s lidmi tak často nepřicházejí.

Nechybí ani aktivní rybolov – v povodí řeky Kongo jsou pro pytláky mnohem atraktivnější zvířata. Aby však tento druh nebyl definitivně ohrožen, jsou stále potřeba opatření k jeho ochraně, zatím prakticky nepodniknutá.

Nejsložitější situace je u páva zeleného – je zařazen v Červené knize mezi ohrožené druhy. Celkově žije na světě asi 20 000 jedinců, přičemž jejich areál a celkový počet v posledních 70-80 letech rapidně klesá. To se děje ze dvou důvodů: aktivní rozvoj a osidlování území obsazených pávy a jejich přímé vyhubení.

V Číně a zemích Indočínského poloostrova nejsou pávi zdaleka tak uctiví jako v Indii – jsou loveni mnohem aktivněji a jejich kuřata a vejce lze nalézt na trzích, prodávají se peří. Čínští farmáři proti nim bojují jedy.

Paví stráž

Foto: Páv

I když páv indický není v Červené knize, v Indii je stále pod ochranou: lov na něj je trestaný zákonem. Pytláci to stále dělají, ale v relativně malých objemech, aby populace zůstala stabilní. S africkým a zvláště pak zeleným pávem je to složitější – tyto druhy jsou mnohem vzácnější a mají mezinárodní status ochrany, ve státech, ve kterých žijí, nejsou vždy přijímána vhodná opatření.

READ
Jak je husí sádlo dobré pro děti?

A pokud populace afrických druhů zatím nezpůsobuje velké obavy, pak je ta zelená na pokraji vyhynutí. K záchraně druhu se v některých státech, zejména v Thajsku, Číně, Malajsii, vytvářejí rezervace, kde jsou území, kde tito ptáci žijí, nedotčena, a oni sami jsou chráněni.

V Laosu a Číně existují programy na vzdělávání místní populace, jejichž cílem je změnit postoj k pávům a zastavit jejich ničení jako škůdců. Stále větší počet zelených pávů se chová v zajetí, někdy jsou zavlečeni do volné přírody, v důsledku čehož nyní žijí v Severní Americe, Japonsku a Oceánii.

Zajímavost: Dříve se aktivní rybolov provozoval kvůli pavím perům – ve středověku se jimi zdobily dívky a rytíři na turnajích a na hostinách se pávi podávali smažení přímo v peří. Jejich maso nevyniká svou chutí, hlavní důvod je proto právě v okázalosti – bylo zvykem přísahat nad smaženým pávem.

Páv je často chován v zajetí a dobře v něm zakořeňuje a dokonce se i rozmnožuje. Ale přesto už domestikovaní ptáci nejsou divocí a v přírodě je jich stále méně. Ze tří druhů těchto velkolepých ptáků jsou dva velmi vzácné a k přežití potřebují lidskou ochranu – jinak by Země mohla přijít o další důležitou část své biologické rozmanitosti.

bílý páv – úžasný pták, chovaný v umělých podmínkách a který je právem považován za jednoho z nejkrásnějších zástupců rodiny těchto ptáků. Jsou aktivně chováni jak pro soukromé rezervace, tak pro různé zástupce divoké zvěře. Svým způsobem života a povahou se od těch běžných příliš neliší. Hlavní důraz je kladen na externí data.

Původ druhu a popis

Foto: Bílý páv

Bílý páv je jednou z nejkontroverznějších odrůd zástupců tohoto druhu. Mnoho chovatelů tvrdí, že je to prostě obyčejný albín páv. Ale ve skutečnosti tomu tak vůbec není. Jedná se o samostatný druh páva, který je kříženec, jelikož je uměle vyšlechtěn cíleně k dosažení tak jedinečného odstínu.

Jako základ byl vzat standardní páv. Mimochodem, nejedná se o nový poddruh. V 18. století byli bílí pávi běžní. Při křížení byl hlavní úkol, kterému chovatelé čelili, právě dekorativní. Pro mocné tohoto světa se snažili chovat takové podivné ptáky. A povedlo se.

Video: Bílý páv

Poté se chovatelé začali snažit osídlit přírodní prostředí těmito ptáky a docela dobře se tam zabydleli. Všichni pávi patří do rodiny Phazanovů. Je obvyklé vyčlenit obyčejné a zelené – nejběžnější varianty. I když existuje i černá a bílá, červená.

K dnešnímu dni se seznam druhů těchto úžasných ptáků neustále rozšiřuje. Je to dáno především tím, že chovatelé neustále pracují na vylepšování plemen, šlechtění nových do soukromých sbírek. Je možné, že se brzy objeví další a další úžasné barvy.

Vzhled a vlastnosti

Foto: Jak vypadá bílý páv

Foto: Jak vypadá bílý páv

Mnoho různých druhů bylo uměle vyšlechtěno právě za účelem získání jedinečného vzhledu. Bílí pávi nejsou výjimkou. Tito úžasní ptáci si zaslouží zvláštní pozornost právě proto, že jsou po celém světě považováni za albíny.

Dnes zdobí rybníky mnoha zámožných občanů. Mimochodem, při šlechtění kříženců byl kladen důraz právě na jejich nenáročnost na životní podmínky. Proto se nyní cítí stejně dobře jak ve velmi teplých oblastech, tak v mírných, chladných zeměpisných šířkách. Bílý páv může být popsán jako sen mnoha mladých dam: “blondýn s modrýma očima.” Opravdu, je to tak! Ideální verze albínského páva se vyznačuje vynikajícím bílým odstínem a specifickou barvou očí.

Tento pták se vyznačuje zasněženým odstínem, hřebenem a vizitkou – elegantním ocasem. Na délku může pták dosáhnout 1,3 m, z toho 0,5 m je ocas. Rozpětí křídel ptáka často přesahuje 1,5 m. Ale hmotnost často nepřesahuje 5-7 kg. Každé pírko je opatřeno dalším vzorem. Pokud se podíváte pozorně, pak na konci každého z nich můžete vidět kresbu ve formě oka. U bílých pávů je tato vlastnost nejméně výrazná.

Když se páv narodí, je pokryt žlutým peřím. V prvním roce je extrémně obtížné rozlišit mezi bílými pávy samce a samice. Teprve ve dvou letech získávají charakteristické vnější údaje, včetně konečné barvy opeření. Mimochodem, práce na chovu pávů pokračují a stále častěji najdete zcela originální možnosti. Například páv s černobílým peřím.

Navzdory tak atraktivnímu vzhledu je paví hlas prostě nechutný. Protože má velmi dobrý sluch, nebezpečí je cítit na míle daleko a pak se okamžitě celým areálem rozléhá nepříjemný hlasitý křik těchto ptáků.

READ
Jak chránit verandu před větrem a deštěm?

Nyní víte, jak bílý páv roztahuje svůj ocas. Pojďme se podívat, kde tento úžasný pták žije.

Kde žije bílý páv?

Foto: Pták bílý páv

Foto: Pták bílý páv

Zpočátku žili v Indii obyčejní pávi, kteří tvořili základ druhu. Odtud začíná distribuce těchto úžasných ptáků. Pokud jde konkrétně o bílého páva, jedná se o křížence, a proto běžný v umělých podmínkách. Hlavním sídlem bílých pávů jsou rezervace a především soukromé sbírky. Zde jsou pro ně vytvořeny zvláštní podmínky, které přispívají k jejich pohodlnému životu a reprodukci, což je zvláště důležité pro tak vzácný druh.

V přírodních podmínkách se bílí pávi snaží osídlit ty oblasti, ve kterých obvykle žijí zástupci jiných druhů (zejména těch, kteří se stali předchůdci tohoto druhu). Zástupci tohoto druhu zbožňují vysokou vlhkost a tropické klima. Pákistán, Indie, Nepál, Srí Lanka jsou hlavní místa, kde je lze nalézt.

Zajímavost: Nejpohodlnější a nejbezpečnější stanoviště pro pávy je Indie. Zde jsou považovány za posvátné a proto pečlivě střežené. Husté neprostupné houštiny křovin, kopce – to jsou nejpohodlnější oblasti pro život pávů.

Pávi raději žijí v poněkud nestandardních rodinách: samec a několik samic. V rodině přitom neexistuje žádná nadřazenost. Pávi věří, že rovnost výrazně zvyšuje jejich šance na přežití. Přes den se pávi snaží vybrat si za své stanoviště husté houštiny, ale spí vysoko na stromech – tam je mnohem snazší skrýt se před predátory.

Co jí bílý páv?

Foto: Bílý páv roztahuje ocas

Foto: Bílý páv roztahuje ocas

V přirozených podmínkách potřebují bílí pávi rostlinnou potravu pro normální život. Základem ptačího jídelníčku jsou ořechy, bobule a různé drobné ovoce. Ale zároveň je nutná i živočišná potrava. Na jídelníčku bílého páva často nechybí ani hmyz a malí hadi.

Pro vyváženou stravu si pták obvykle vybere to, co je v danou chvíli požadováno. Pokud mluvíme o chovu ptactva v přírodních rezervacích a soukromých zoologických zahradách, pak je důležité zajistit, aby měl páv ve své stravě všechny tyto složky současně. Pokud ptáci žijí v blízkosti lidských obydlí, mohou se produkty ze zahrady stát také jejich oblíbeným jídlem. Nejvýhodnější jsou pro ně okurky, rajčata a dokonce i banány.

Také když jsou pávi chováni v uměle vytvořených parcích, jsou jim poskytovány obiloviny. Do obilnin se přimíchá trochu vařené zeleniny, ovoce s přídavkem bylinek. Pro tyto ptáky jsou zvláště preferovány brambory. Ráno je velmi dobré krmit ptáčky naklíčeným obilím. To je užitečné zejména v zimě. Obvykle je zvykem krmit tyto ptáky dvakrát denně, ale v období rozmnožování je možné přejít na trojnásobnou dietu.

V přírodních podmínkách jsou pávi v Indii dlouho známí tím, že jedí pole lidí žijících v okolí. Ale ti, kteří je považovali za úžasné ptáky, s tím nespěchali a láskyplně jim dovolili jíst na jejich pozemcích. V přirozených podmínkách bílý páv upřednostňuje jíst keře bobulí. Nebrání se jim ani hodování na malých hlodavcích. Hlavním požadavkem pro jejich normální život je čistá nádrž v blízkosti jejich stanoviště.

Vlastnosti charakteru a životního stylu

Foto: Krásný bílý páv

Foto: Krásný bílý páv

Bílí pávi, stejně jako standardní zástupci druhu, mají řadu zajímavých vlastností. Okamžitě stojí za zmínku, že v charakteru a životním stylu jsou všechny druhy pávů podobné.

Charakteristické rysy by měly zahrnovat:

  • život v malých hejnech;
  • pták je přes den vzhůru a v noci spí, jako většina zástupců zvířecího světa. V noci žijí pávi na korunách velkých listnatých stromů;
  • zástupci plemene létají obzvláště dobře, ale přesto se nehodí k příliš dlouhým letům.

Ocas je pozoruhodným rozlišovacím znakem těchto ptáků. Slouží samcům k přilákání samic v období páření. Proto se podle stavu ocasů a chování dá naznačit, že pávům začalo období páření.

Zbytek času se pávi pohybují s ocasem úplně staženým. I když je to tak dlouhé, rozhodně to není překážka. Páv v normálních časech složí svůj dlouhý ocas a stejně aktivně mu nepřekáží v pohybu.

Ptáci na sebe obvykle nepřitahují velkou pozornost a raději se chovají klidně. Začnou křičet a dělat si starosti jak v očekávání jasného, ​​tak skrytého nebezpečí. Obvykle se takovými stávají před bouřkami, takže v dávných dobách lidé často věnovali pozornost těmto nádherným ptákům jako meteorologové.

V zajetí se pávi mohou chovat velmi arogantně a občas i klovat své sousedy ve voliéře, pokud je nemají rádi. To je extrémně vzácné. Další vlastností pávů je jejich schopnost rychle a snadno se přizpůsobit. V nových podmínkách života si rychle zvyknou a už se cítí jako doma.

Zajímavost: Pávi pocházejí z krajů, kde je vždy velké horko. Zároveň se dokážou dokonale přizpůsobit v regionech s mnohem nižšími teplotami.

Sociální struktura a reprodukce

Foto: Samec a samice páva bílého

Foto: Samec a samice páva bílého

READ
Jak správně zalévat rybíz?

V rodinách bílých pávů většinou převažuje počet samic nad samci. Zároveň neexistuje absolutně žádná sociální struktura a hierarchie. Věří se, že absolutně všichni jsou si rovni. Díky tomu vždy dokážou jednat společně a výrazně zvýšit své šance na bezpečný život v lese.

Každý pták získává schopnost plodit přibližně ve 2-3 letech. Aby přilákal samice, samec jednoduše roztáhne ocas a vydává pronikavé výkřiky. Na jednoho polygamního samce může v průměru připadat až 5 samic. To však ještě neznamená, že je připraven se o ně s někým podělit. Proto velmi často mezi pávy začínají skutečné boje o samice.

Hnízdní sezóna začíná kolem dubna a trvá do září. Během této doby může samice volně vytvořit až 3 snůšky. Samice naklade až 10 vajec najednou. Vejce mohou ležet i na zemi. Než se z nich narodí paví mláďata, trvá to asi měsíc. Za normálních životních podmínek může jeden páv žít 20-25 let.

Pávi mají extrémně slabý rodičovský instinkt. Samice může snadno shodit vajíčka a věnovat se své práci. Samci také nemají žádné city k očekávané generaci. To se ale týká pouze přírodních stanovišť. V jeslích se pávi starají nejen o svá mláďata, ale často dokážou pohlídat i cizí varlata, pokud je k tomu důvod.

Přirození nepřátelé bílých pávů

Foto: Jak vypadá bílý páv

Foto: Jak vypadá bílý páv

Po celou dobu, v přírodních podmínkách, se pávi lovili. A to platí jak pro nepřátele ze strany člověka, tak přímo pro samotnou divokou přírodu. Ze zvířat jsou pro pávy všeho druhu nejnebezpečnější tygři a leopardi. Vyznačují se nebývalou obratností, a proto mohou snadno chytit ptáka, který prostě nestihne vzlétnout, zatímco se k němu zvíře tiše plíží.

Nevadí jíst maso těchto ptáků a jakéhokoli opeřeného predátora. Mimochodem, právě takoví nepřátelé způsobují zvláštní škody obyvatelstvu jako celku. Důvodem je, že loví především mladé pávy (staré maso je houževnaté) – v důsledku toho se populace prostě nemůže vyvíjet a zanechat potomstvo. Totéž platí pro ničení hnízd vejci.

Zajímavý fakt: Mezi přirozenými nepřáteli je člověk nazýván jedním z hlavních, protože zástupci této populace jsou aktivně loveni z hlediska průmyslového využití – pávi mají velmi chutné maso. Mluvíme ale pouze o mladých ptácích, staří se nehodí.

Člověk má na život ptáků negativní vliv i nepřímo. Mluvíme o znečištění nádrží, ze kterých pijí, o ničení jejich domků na stromech. V umělých podmínkách není všechno tak smutné, ale stále velké množství pávů umírá jednoduše kvůli nesprávné péči.

Stav populace a druhů

Foto: Bílý páv

Je nesmírně obtížné přesně posoudit stav populace bílého páva. Je to dáno především tím, že většinou žijí v soukromých sbírkách. Proto je téměř nemožné jejich počet alespoň přibližně vypočítat. Chcete-li to provést, musíte odhadnout, kolik ptáků žije v každé sbírce.

Můžeme říci jen jednu věc: počet těchto ptáků je zanedbatelný. Je to dáno právě tím, že kříženci se obecně rozmnožují extrémně problematicky. Také jejich délka života není tak dlouhá jako u běžných ptáků žijících v přírodních podmínkách. Zároveň není možné přiřadit status populace vyžadující zvláštní ochranu, protože to platí pouze pro ty druhy ptáků a zvířat, které jsou běžné v přírodních podmínkách.

Musíte být připraveni na to, že populace rychle klesá a pokud nebudou přijata žádná další opatření k umělému odchovu těchto ptáků, mohou postupně zcela zmizet z povrchu země. Pokud analyzujeme populaci pávů jako celek, pak rychle klesá. V mnoha zemích jsou tito ptáci pod zvláštní ochranou státu a v některých zemích jsou pávi dokonce uznáváni jako posvátní ptáci.

Ale to platí konkrétně pro čisté zástupce populace. Je jich čím dál tím méně. Důvodem je, že je postupně nahrazují hybridy. Ptáci jsou mezi sebou kříženi v umělých podmínkách, aby získali nové a jedinečné odstíny. Na tomto pozadí se počet zástupců původních plemen v přírodních podmínkách stále zmenšuje. Proto se v této fázi objevují rezervace, ve kterých je hlavním úkolem zachovat čistokrevné zástupce původního druhu.

bílý páv – je to navenek úžasný pták, který je v mnoha ohledech podobný svým předkům – standardním zástupcům druhu. Tato úžasná stvoření v mnoha vyvolávají něhu. Zároveň existuje spousta různých nuancí jejich obsahu, a proto není tak snadné je udržet v umělých podmínkách. Ale v přirozeném bílém pávi nepřežijí, stejně jako mnoho jiných hybridů.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: