Kam jdou dráty z měřiče?

První věc, kterou musíte před připojením elektroměru udělat, je prostudovat si jeho pas, zejména požadavky výrobce na místo instalace, způsob montáže a provozní podmínky elektroměru (např. indukční měřiče jsou určeny pro provoz při teplotách od – 10 až + 40 °C a nelze je tedy instalovat v nevytápěných místnostech bez jejich vybavení v zimním období topným zařízením, elektronické měřiče mají zpravidla větší rozsah provozních teplot a lze je instalovat do nevytápěných místností bez instalace zařízení na jejich vytápění ).

Kromě toho je nutné vzít v úvahu požadavky současných regulačních dokumentů upravujících požadavky na připojení elektroměrů:

 • Pro každý dům/byt by měl být instalován pouze jeden jednofázový nebo třífázový elektroměr (bod 7.1.59. PUE) s výjimkou případů připojení elektroinstalací různých tarifních skupin (např. instalace silnoproudých el. topné jednotky)
 • Pro bezpečnou výměnu elektroměru přímo připojeného k síti musí být před každým elektroměrem umístěno spínací zařízení pro odpojení napětí ze všech fází připojených k elektroměru. V tomto případě musí být odpojovací zařízení pro odpojení napětí od zúčtovacích měřičů umístěných v bytech umístěna mimo byt. (bod 7.1.64. PUE)
 • Po připojení měřiče přímo k síti je třeba nainstalovat ochranné zařízení. Pokud se za měřičem rozkládá několik vedení vybavených ochrannými zařízeními, není nutná instalace společného ochranného zařízení. (bod 7.1.65. PUE)

Schéma zapojení pro jednofázový elektroměr

Jednofázové elektroměry jsou nejběžnější zařízení pro měření elektrické energie, používají se k měření elektřiny při zátěžích, obvykle do 12 kW (do 60 A) v obytných domech/bytech, malých provozovnách (obchodní pavilony, stánky) atd.

Připojení jednofázového elektroměru nevyžaduje hluboké znalosti elektrotechniky, protože má jednoduché schéma zapojení. Všechny jednofázové elektroměry, elektronické i indukční, mají pouze čtyři svorky pro připojení:

svorky pro připojení jednofázových elektroměrů

Kontakt 1 — pro připojení fázového napájecího vodiče; Kontakt 2 — pro připojení fázového vodiče vedoucího k elektrickým přijímačům; Kontakt 3 — pro připojení nulového napájecího vodiče; Kontakt 4 – pro připojení nulového vodiče vedoucího k elektrickým přijímačům. Tedy k terminálům čítače 1 и 3 je připojen vstupní napájecí kabel a svorky 2 и 4 zátěž je připojena. To znamená, že připojení vodičů k měřiči vypadá takto:

READ
Jak množit phlox v létě?

připojení vodičů k elektroměru

S přihlédnutím ke všem výše uvedeným požadavkům by schéma zapojení pro jednofázový elektroměr mělo mít následující podobu (protože schéma zapojení pro indukční elektroměr je shodné s elektronickým, uvádíme jedno obecné schéma s elektronickým elektroměrem ):

Schéma zapojení měřiče

 1. Dvoupólový jistič – pro možnost odstranění napětí z elektroměru pro jeho bezpečnou výměnu
 2. Jednopólové jističe – pro ochranu elektrické sítě před zkratem a přetížením – pro ochranu před úrazem elektrickým proudem a požárem.

3. Schéma zapojení pro třífázový elektroměr

Třífázové elektroměry se používají k měření elektřiny zpravidla v zařízeních s připojeným výkonem vyšším než 12 kW (více než 60 A) a také v přítomnosti třífázového elektrického zařízení bez ohledu na výkon.

Zapojení třífázového elektroměru je obdobné jako u jednofázového, rozdíl je pouze v počtu připojených fází. Třífázové elektroměry mají 8 svorek pro připojení:

připojovací svorky třífázového elektroměru

Kontakt 1 — fáze 1 vstup ze vstupu; Kontakt 2 — výstup fáze 1 k zátěži; Kontakt 3 — fáze 2 vstup ze vstupu; Kontakt 4 — výstup fáze 2 k zátěži; Kontakt 5 — fáze 3 vstup ze vstupu; Kontakt 6 — výstup fáze 3 k zátěži; Kontakt 7 — nulový vstup ze vstupu; Kontakt 8 — nulový výstup do zátěže.

Připojení vodičů k třífázovému elektroměru tedy bude vypadat takto:

Připojení vodičů k třífázovému 380 voltmetru

Zde je však třeba poznamenat, že připojení starého elektroměru má některé vlastnosti, a to třífázové pětiampérové ​​indukční elektroměry, které se dříve používaly jako elektroměry s přímým připojením, nemají 8 svorek pro připojení, ale 11 pro možnost připojení. jejich propojení přes měřicí transformátory:

11 pinů pro připojení třífázového elektroměru

Přímé připojení takového měřiče k okruhu se provádí takto:

Kontakt 1 — fáze 1 vstup ze vstupu; Kontakt 2 – propojka z pinu 1; Kontakt 3 — výstup fáze 1 k zátěži; Kontakt 4 — fáze 2 vstup ze vstupu; Kontakt 5 – propojka z pinu 4; Kontakt 6 — výstup fáze 2 k zátěži; Kontakt 7 — fáze 3 vstup ze vstupu; Kontakt 8 – propojka z pinu 7; Kontakt 9 — výstup fáze 3 k zátěži; Kontakt 10 — nulový vstup ze vstupu; Kontakt 11 — nulový výstup do zátěže.

Protože se takové měřiče stále nacházejí, uvádíme také jejich schéma zapojení:

připojení starého elektroměru

S přihlédnutím ke všem výše uvedeným požadavkům bude schéma připojení pro třífázový elektroměr vypadat takto:

READ
Jaký je rozdíl mezi křenem a Gorloderem?

Schéma zapojení třífázového elektroměru

 1. Třípólový jistič – pro možnost odstranění napětí z elektroměru pro jeho bezpečnou výměnu
 2. Třípólový jistič – k ochraně třífázového elektrického zařízení před zkratem a přetížením
 3. Jednopólové jističe – pro ochranu jednofázových elektrických zařízení před zkratem a přetížením – pro ochranu před úrazem elektrickým proudem a požárem.

Autor článku: Dmitrij Komlev

Byl pro vás tento článek užitečný? Nebo možná máte otázky zůstávají? Pište do komentářů!

Na stránkách jsme nenašli odpověď na vaši otázku? Zveřejněte to na fóru! Naši odborníci vám určitě odpoví.

Zprovoznění nebo rekonstrukce elektrických rozvodů v domě nebo bytě se málokdy obejde bez instalace nebo výměny elektroměru. Podle norem mohou práci provádět pouze speciálně vyškolení lidé, kteří mají oprávnění pracovat v sítích s napětím do 1000 V. Všechny prvky ale můžete nainstalovat a elektroměr připojit k zátěži (elektrické spotřebiče) bez připojení el. zásobit se. Poté musíte zavolat zástupce organizace zásobování energií, aby systém otestoval, utěsnil a uvedl do provozu.

Jedna z možností pouzdra pro elektroměr

Jedna z možností pouzdra pro elektroměr

Připojení elektroměru: pravidla a základní požadavky

Přesně všechny požadavky jsou uvedeny v PUE a základní pravidla jsou následující:

 • Musí být instalován s ochranou proti povětrnostním vlivům. Tradičně se montují do speciálních boxů (boxů) z nehořlavého plastu. Pro venkovní instalaci musí být boxy vzduchotěsné a musí umožňovat kontrolu odečtů (mají sklo naproti výsledkové tabuli).
 • Je upevněn ve výšce 0,8-1,7 m.
 • Elektroměr se připojuje pomocí měděných vodičů s průřezem odpovídajícím maximálnímu proudovému zatížení (dostupné v technických specifikacích). Minimální průřez pro připojení bytového elektroměru je 2,5 mm 2 (pro jednofázovou síť je to proud 25 A, což je dnes velmi málo).
 • Vodiče se používají izolované, bez zkroucení a větví.
 • U jednofázové sítě není datum státního ověření měřidla starší než 2 roky, u třífázové sítě – jeden rok.

Místo instalace měřiče v bytových domech je upraveno projektem. Pult lze instalovat na podestu nebo do bytu – do štítu. Pokud je umístěn v bytě, pak obvykle nedaleko od dveří.

Kompletní sada vstupního štítu

Kompletní sada vstupního štítu

V soukromém domě existuje také několik možností. Pokud je tyč na dvoře, můžete umístit pult na tyč, ale uvnitř je lepší. Pokud se podle požadavků organizace zásobování energií musí nacházet na ulici, umístí ji na přední stranu domu do zapečetěné krabice. Automaty směřující ke skupinám spotřebitelů (různá zařízení) jsou namontovány v další krabici v místnosti. Také jeden z požadavků na instalaci elektrického vedení v soukromém domě: vodiče musí být vizuálně viditelné.

READ
Jak se zbavit hořkosti v zeleni?

Instalace počítadla na sloup

Instalace počítadla na sloup

Aby bylo možné provádět práce na elektroměru, je před ním instalován spínač vstupního nože nebo automat. Je také zapečetěna a na samotné zařízení není možné nalepit plombu jako na pult. Je nutné zajistit možnost samostatného utěsnění tohoto zařízení – zakoupit malou krabičku a namontovat ji do bytového štítu nebo ji umístit samostatně na podestu. Při připojení měřiče v soukromém domě jsou možnosti stejné: v jedné krabici s měřičem na ulici (celá krabice je zapečetěna), v samostatné krabici poblíž.

Schéma zapojení pro jednofázový elektroměr

Elektroměry pro síť 220 V mohou být mechanické a elektronické. Také se dělí na jednotarifní a dvoutarifní. Řekněme hned, že připojení měřiče jakéhokoli typu, včetně dvoutarifního, se provádí podle jednoho schématu. Celý rozdíl je v „nádivce“, která není pro spotřebitele dostupná.

Pokud se dostanete na svorkovnici libovolného jednofázového elektroměru, uvidíme čtyři kontakty. Schéma zapojení je uvedeno na zadní straně krytu svorkovnice a na grafickém obrázku vše vypadá jako na fotografii níže.

Jak připojit jednofázový elektroměr

Jak připojit jednofázový elektroměr

Pokud schéma rozluštíte, získáte následující pořadí připojení:

 1. Fázové vodiče jsou připojeny ke svorkám 1 a 2. Fáze vstupního kabelu přichází na 1 svorku, fáze jde ke spotřebitelům z druhé. Při instalaci se nejprve připojí zátěžová fáze, po jejím upevnění se připojí vstupní fáze.
 2. Na svorky 3 a 4 je nulový vodič (nulový) připojen podle stejného principu. Ke 3. kontaktu, neutrálnímu od vstupu, ke čtvrtému – od spotřebitelů (automatické stroje). Pořadí připojení kontaktů je podobné – nejprve 4, pak 3.

Elektroměr je připojen pomocí 1,7-2 cm odizolovaných vodičů. Konkrétní údaj je uveden v průvodním dokumentu. Pokud je drát lankový, jsou na jeho koncích instalována oka, která se volí podle tloušťky a jmenovitého proudu. Lisují se kleštěmi (lze sevřít kleštěmi).

Při připojování se holý vodič zasune až na doraz do zásuvky, která je umístěna pod kontaktní podložkou. V tomto případě je nutné zajistit, aby se pod svorku nedostala žádná izolace a také aby vyčištěný drát nevyčníval z pouzdra. To znamená, že délka odizolovaného vodiče musí být přesně dodržena.

READ
Jaká hnojiva má meloun rád?

Drát je upevněn u starých modelů jedním šroubem, u nových dvěma. Pokud existují dva upevňovací šrouby, nejprve se zašroubuje ten vzdálený. Jemně zatáhněte za drát, abyste se ujistili, že je bezpečný, a poté utáhněte druhý šroub. Po 10-15 minutách se kontakt utáhne: měď je měkký kov a je mírně rozdrcena.

Přečtěte si, jak si doma udělat elektroinstalaci sami. Vlastnosti elektrického vedení v dřevěném domě jsou napsány zde.

Jedná se o připojení vodičů k jednofázovému elektroměru. Nyní o schématu zapojení. Jak již bylo zmíněno, před elektroměr je umístěn vstupní stroj. Jeho jmenovitý výkon se rovná maximálnímu zatěžovacímu proudu, funguje při jeho překročení, s vyloučením poškození zařízení. Poté, co dali RCD, který funguje, když dojde k poruše izolace nebo pokud se někdo dotkne vodičů vedoucích proud. Schéma je zobrazeno na fotografii níže.

Schéma zapojení pro jednofázový elektroměr

Schéma zapojení pro jednofázový elektroměr

Schéma je snadno pochopitelné: ze vstupu se nula a fáze přivádějí na vstup jističe. Z jeho výstupu vstupují do elektroměru a z odpovídajících výstupních svorek (2 a 4) jdou na RCD, z jehož výstupu je fáze přiváděna do jističů zátěže, a nula (neutrál) jde do neutrální autobus.

Vezměte prosím na vědomí, že vstupní automat a vstupní RCD jsou dvoukontaktní (přicházejí dva vodiče), takže oba obvody jsou otevřené – fáze a nula (neutrál). Pokud se podíváte na schéma, uvidíte, že jističe jsou jednopólové (vstupuje do nich pouze jeden vodič) a nulový vodič je napájen přímo ze sběrnice.

Podívejte se na připojení čítače ve formátu videa. Model je mechanický, ale proces připojení vodičů se neliší.

Jak připojit třífázový elektroměr

V síti 380 V jsou tři fáze a elektroměry tohoto typu se liší pouze velkým počtem kontaktů. Vstupy a výstupy každé fáze a nulového vodiče jsou umístěny v párech (viz schéma). Fáze A vstupuje do prvního kontaktu, její výstup je na druhém, fáze B je vstup na 3., jeho výstup na 4. atd.

Jak připojit třífázový elektroměr

Jak připojit třífázový elektroměr

Pravidla a postup jsou stejné, jen drátů je více. Nejprve jej očistíme, vyrovnáme, vložíme do konektoru kontaktu a utáhneme.

Schéma zapojení pro 3-fázový elektroměr s odběrovým proudem do 100 A je téměř stejné: vstupní stroj-metr-RCD. Jediný rozdíl je v distribuci fází spotřebitelům: existují jedno- a třífázové větve.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: