Jak vypustit vodu z potrubí na zimu?

Zjištěn blokovač reklam: Naše webové stránky jsou umožněny zobrazováním online reklam našim návštěvníkům. Zvažte prosím, zda nás podpoříte deaktivací blokování reklam na našem webu.

Odstranění vody z vodovodního systému na zimu

Diskuse o jakýchkoli technických aspektech týkajících se pohodlného a efektivního zásobování bytů a venkovských domů vodou. Problémy spojené s instalací centrálního/autonomního systému odvodnění a kanalizace.

 • Pošlete téma emailem
 • Verze pro tisk

Odstranění vody z vodovodního systému na zimu

Zima se blíží), řekněte mi, jak úplně vypustit vodu ze zavlažovacího systému na místě. Panují obavy, že když jednoduše otevřete kohoutky, neodejde všechna voda s následnými následky.

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Pokud kohoutky jen otevřete, poškodí mráz především samotné kohoutky. Proto je třeba je odstranit.Nyní o přívodu vody. Pokud stále máte ocelové trubky, potřebujete naléhavé foukání vzduchu, zima již dorazila na Sibiř. Polyetylenovým trubkám se za jednu sezónu nic nestane, ale v budoucnu je třeba vodu ještě vypustit. Stačí, aby potrubí nebylo plné vody. Totéž lze říci o ocelových trubkách, pokud jsou naplněny do poloviny, ale musíte si být jisti. Namísto odstraněných kohoutků nainstalujte zátky, abyste zabránili vniknutí roztavené vody.

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Pokud je váš zavlažovací systém hluboko v zemi, pak je nepravděpodobné, že by z něj bylo možné jednoduše vypustit vodu bez částečné demontáže potrubí. Zkuste nainstalovat armaturu pro připojení kompresoru nebo čerpadla v místě přívodu vody do systému. Napumpujte vzduch do systému. Tlak vytvořený v systému vytlačí vodu ven. Samozřejmě tímto způsobem neodstraníte veškerou vodu, ale přesto systém odvzdušníte. Zkuste vytvořit sklon ke koncovému bodu odtoku vody.

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

V naší zavlažovací oblasti máme plastové trubky. A venku je také vodovodní kohoutek. To vše pravděpodobně stojí 10-15 let, každý rok děláme to samé: jen otevřeme všechny kohoutky a vypustíme vodu. I když v trubkách něco zůstane, nebude to moci trubku roztrhnout. Každopádně zatím jsme neměli žádné problémy.

READ
Jak oživit sazenici zimolezu?

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Mráz může rozbít potrubí, jen když je plné vody, a když se část vody vypustí, tak se nic hrozného nestane. Ale pro svůj vlastní klid profoukněte potrubí čerpadlem a odstraňte nebo izolujte kohoutky, které se nacházejí na ulici.

Častý host na fóru

Irina777 Častý host na fóru
Registrovaný: 29. května 2015, 16:02

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Nebudete schopni úplně vypustit vodu, ať se budete snažit sebevíc, pokud ovšem systém nějak neodvzdušníte. To ale většinou nikdo nedělá. Zbývající voda v potrubí potrubí nijak nepoškodí, protože nebude zcela naplněno vodou, vůbec ničím. Takže si nemyslím, že byste se tím měli tolik trápit. Je samozřejmé, že voda, která má být přiváděna do zavlažovacího systému, musí být vypnuta a kohoutky odstraněny, namazány a zabaleny na zimu. Na chatách a ve vlastních domácnostech to dělají jednoduše, bez speciálních zařízení.

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Nejprve byste měli mít vypouštěcí ventil ve spodním bodě okruhu, ale jak jste správně poznamenali, voda nevyteče úplně – většinou zůstává na dně, tedy na dně potrubí. Pokud však zbytek zamrzne a roztáhne se, obvod nebude v žádném nebezpečí, protože tam bude dostatek volného místa. Tady není ani tak důležité, jestli je to plast nebo kov.

Častý host na fóru

osia30 Častý host na fóru
Registrovaný: 24. května 2017, 17:18

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Při vypouštění vody ze systému musí být otevřeny alespoň 2 kohoutky. Pokud se tak nestane, vytvoří se v potrubí podtlak, který zabrání úplnému odtoku vody. Pokud je možné trubku odpojit, profoukněte ji jakýmkoli vhodným způsobem a za žádných okolností nezavírejte kohoutky. Pokud v systému zůstane nějaká voda, bude mít prostor pro expanzi a rozhodně to nezpůsobí žádné potíže.

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Častý host na fóru

osia30 Častý host na fóru
Registrovaný: 24. května 2017, 17:18

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Pokud se jedná o potrubí, které vede z místnosti na ulici, je kohoutek umístěn jak venku (pro připojení hadice), tak uvnitř místnosti (pro uzavření vody na zimu). Chybou mnoha letních obyvatel je, že po uzavření kohoutku v interiéru otevřou kohoutek venku a myslí si, že všechna voda vytekla z potrubí. Úplně vypustit vodu je vlastně možné pouze uzavřením přívodu vody do celého domu a při otevřeném kohoutku v kuchyni nebo koupelně otevřete oba kohoutky závlahového systému. Poté se uzavře kohout vnitřního zavlažovacího systému a otevře se hlavní kohout pro celý dům. Není vhodné zavírat kohoutek, který se nachází na ulici, protože. Pokud kohoutek uniká v interiéru, voda se hromadí ve venkovním systému a poškozuje jej, pokud zamrzne.

READ
Jaké masti lze aplikovat proti lišejníku?

Někteří majitelé venkovských domů a dach používají domy k bydlení pouze v teplé sezóně a organizují odpovídající autonomní zásobování vodou ze studny nebo studny. Po skončení pobytu s nástupem chladného počasí stojí mnoho majitelů domů před otázkou, jak na zimu vypustit vodu z vodovodního řádu.

Nejen vnější a vnitřní potrubí, ale také automatizační prvky elektrického čerpadla a čerpacího zařízení budou muset být zbaveny vodních mas. Úkol není tak jednoduchý kvůli přítomnosti velkého počtu instalatérských a domácích elektrických spotřebičů v domě, jejichž práce je spojena se spotřebou vody a zbývající voda může být v těchto zařízeních uložena po dlouhou dobu.

Jak vypustit vodu z vodovodního řádu na zimu

Rýže. 1 Vypouštění vody z domu do studny – příklad schématu, jak vypustit vodu z vodovodního řádu na zimu

Kdy a proč je nutné vypustit vodu z vodovodního systému

Přítomnost vody ve vodovodním potrubí může v zimě vést k nepříjemným následkům při zamrzání, spojených se známým fyzikálním efektem nižší hustoty ledu a jeho roztažnosti oproti kapalině o 10 %. Druhým důvodem, proč by měla být voda v nepřítomnosti majitelů po dlouhou dobu vypouštěna, je koroze kovů, ke které v její přítomnosti dochází.

Hrozbu poškození, selhání s finančními ztrátami, pokud je v nich v zimě voda, představují následující objekty:

 1. Při autonomním zásobování vodou je odběr vody převážně z vrtů a studní, přičemž potrubí bývá uloženo pod zemí pod zámrznou hloubkou. Pokud je potrubí nad hloubkou mrazu, musí být dehydratováno.
  Rýže. 2 Schéma odvodnění v kesonu pro studnu
 2. Při čerpání vody je většinou vždy voda v tlakovém potrubí zapuštěném ve studni nebo vrtu. To je způsobeno tím, že ponorná čerpadla nebo sací část potrubí povrchové čerpací stanice jsou často vybaveny zpětným ventilem. U elektrického čerpadla hlubinných vrtů je umístěn na výstupu a je často zabudován do konstrukce, u staničního potrubí je na konci jeho sacího potrubí. Pro uvolnění části tlakového potrubí od vodních hmot se proto v návrhu používají různé typy inženýrských řešení nebo je ze zdroje odstraněno sací potrubí nebo elektrické čerpadlo.
 3. V domě opuštěném v zimě se majitelé snaží udržovat minimální vytápění, jinak silné mrazy poškodí vnitřní výzdobu stěn, stropů, podlah, nábytku, domácích spotřebičů a předmětů pro domácnost. Aby se však předešlo nepředvídaným situacím, voda z vnitřního vodovodního systému se pro každý případ vypustí.
 4. Čerpací zařízení i samotné elektrické čerpadlo bývá do zimy demontováno, přičemž voda musí být vypuštěna ze všech uzlů.
 5. V chatové domácnosti (pračka, myčka) a zařízení na ohřev vody se mimo provoz vyskytují zbytky vody, které vedou ke korozi a mohou způsobit poškození jednotek při zamrzání.
 6. Voda je také přítomna ve vodních těsněních vodovodních armatur a je žádoucí ji odstranit.

Rýže. 3 Vypouštění ventilů ve studnách

Jak vypustit vodu z vodovodního systému na zimu – etapy práce

Úkol, jak správně vypustit vodu z vodovodu na zimu, řeší řada uživatelů různými způsoby, pokud nebyl postup dříve stavebně zajištěn, jeho realizace se komplikuje. Někteří „internetoví experti“ doporučují použít k pročištění celého systému kompresor, aby se odčerpala voda.

Tato rada vyvolává vážné pochybnosti o její účinnosti kvůli skutečnosti, že voda může být na dně potrubí a dalších součástí a vzduch může procházet přes ni, aniž by ovlivnil povrch, a jen málo lidí chápe, kam a kterým směrem systém vyfouknout. Ne každý majitel má navíc k dispozici kompresor zdarma a úkol osvobodit potrubí od zbytků vody lze úspěšně vyřešit i bez něj.

Podobné „užitečné“ rady lze slyšet ohledně domácích spotřebičů o převrácení praček, rozebrání sprchových hlavic a podobně.

Ventil pro vypouštění kesonové studny

Rýže. 4 Zimní ventil v kesonech pro studny

Letní chata vodovodní systém

Osvobození od vody vnějšího systému letní chaty, venkovský dům se skládá z následujících kroků:

 1. Na zimu se většinou z potrubí studny nebo studny vyjme ponorné čerpadlo a demontuje se i povrchová čerpací stanice. Ponorné elektrické čerpadlo, externí čerpadlo a hydraulický akumulátor stanice jsou zároveň zbaveny zbytků vody, vysušeny a uloženy v domě, technické místnosti, kůlně.
 2. Pokud je majitel v zimním období krátkodobě nepřítomen v domě a nedemontuje zařízení, použijí se k odvedení vody z vnějšího potrubí následující způsoby (předpokládá se, že podzemní vodovod je položen se spádem směrem k zdroj):
 • Je použito povrchové T-kus s kulovým ventilem zabudovaným do tlakového potrubí. Pro vypuštění vody se kohoutek otočí a teče do kesonu nebo studny, v prvním případě je přítomnost vodních mas v uzavřené komoře nežádoucí, proto se shromažďuje ve vhodné nádobě a vylévá. V hluboké studni, pokud není možné do ní slézt, se kulový kohout otáčí pomocí dlouhé tyče, tyče nebo lana přivázaného k madlům.

Průmysl vyrábí podobný druh zařízení s vestavěnou tyčí pro otevírání uzavíracího ventilu.

Automatický vypouštěcí ventil

Rýže. 5 Jak funguje automatický vypouštěcí ventil

 • V prodeji jsou ruční uzavírací ventily, což je spojka s otvorem, nasazená na tlakové potrubí, v jehož boční stěně je předvrtán otvor. Výpusť je uzavřena ventilem, ke kterému je připevněna silná šňůra, při jejím vytažení se deska zvedne, vyčistí otvor a voda vytéká ze strany tlakového potrubí.

Další variantou této konstrukce je zpětný ventil spárovaný s vypouštěcím ventilem, instalovaný v části tlakového potrubí nebo za elektrickým čerpadlem, které nemá vnitřní ventil.

 • Konstrukce automatického uzavíracího ventilu se skládá z odpružené koule v sedle, která uzavírá výstup, když je vysokotlaký systém v provozu. Jakmile při vypnutí automatického ovládání čerpacího zařízení tlak zeslábne, pružina odtlačí kuličku od výtokové armatury a uvolněným otvorem vyteče voda.

Automatické zimní vypouštěcí ventily Debe G15

Rýže. 6 Autoventily zimního vypouštění Debe G15 a příklad jejich umístění

 • Namísto běžného zpětného ventilu můžete použít elektrický ventil k vypouštění vody z vodovodního systému ve venkovském domě – je instalován na vstupu tlakového potrubí nebo na výstupu ponorného elektrického čerpadla připojeného k napájení a otevřete stisknutím tlačítka.
 • Cenově nejvýhodnější metodou odvodnění je proražení malého otvoru ve stěně tlakového potrubí, jeho olepení elektropáskou (kvůli malým ztrátám vody to nelze provést), a pokud je nutné potrubí odvodnit, zbavte se překážky.

Ventil pro vypouštění vody na zimu

Rýže. 7 Ruční zimní ventil do studny s regulační tyčí – provedení, umístění

Centrální a autonomní zásobování vodou

Vnitřní rozvody domu jsou navrženy tak, aby byly dodrženy sklony k jeho nejnižšímu bodu a jsou použity dva kohoutky odděleně pro odtok studené a teplé vody do kanalizace.

Operace k uvolnění potrubí, elektrického a instalatérského zařízení z vody se provádějí v následujícím pořadí:

 • Odpojte veškerou automatiku od napájení.
 • Otevřete všechny ventilové kohouty na vodovodních bateriích v koupelně, sprše a kuchyni a nastavte je do střední polohy – tím uvolněte hydraulický akumulátor (jeho poloha by měla být přísně svislá) od nahromaděné vody.
 • Pokud nějaké jsou, otevřete vypouštěcí ventily pod dřezem, pokud je hydraulická nádrž instalována na nohách, zapněte ventil pod ní.
 • Poté otevřete společné kohoutky pro vypouštění studené a teplé vody do kanalizace.
 • Vodu z ohřívače vypusťte pomocí bypassu, speciálního přetlakového ventilu (zvedněte jeho praporek), nebo různých uzavíracích ventilů.

Zimní ventil s Gilex Focus 32

Rýže. 8 Zimní ventil s pohyblivým tlumičem Gileks Focus 32

 • Chcete-li uvolnit vodní uzávěr toalety od vody, vezměte velký hadr s dobrou savostí a po odstranění vodní hmoty ucpejte otvor suchým hadříkem. K vytvoření nemrznoucího vodního těsnění můžete použít nemrznoucí kapalinu nebo roztok slané vody a nalít ji do odpadu.
 • Sprchová hlavice se spustí dolů do kabiny nebo vany a zbaví ji zbytků vody.
 • Odšroubujte uzávěry hrubého a jemného filtru a vyjměte vložky, ponechte je nedotčené nebo je vyperte, pokud jsou silně znečištěné.
 • Vyprázdněte sifony kuchyňského dřezu, vany nebo sprchového koutu od vody odšroubováním odtokových uzávěrů na dně, pokud se v místnosti objeví nepříjemný zápach, uzavřete odtokové otvory zátkami nebo hadry v igelitových sáčcích. Stejně jako u toalety můžete do odtoků nalít nemrznoucí kapalinu nebo sklenici vody se dvěma polévkovými lžícemi soli.
 • V pračce odšroubujte zátku ve spodní části přední strany, aby se vypustila voda, a pod ni umístěte nádobu s nízkými stěnami pro zachycení tekutiny a otevřete dvířka pro lepší sušení.
 • U myčky je situace složitější, možná budete muset odšroubovat přívod vody a odtok do kanalizace, položit je vodorovně na podlahu a vytékající tekutinu odsát hadrem.

Schéma vypouštění vody z vnitřního vodovodu

Rýže. 9 Odvodňovací schéma ve vnitřním vodovodu

Zachování pouličních vodovodů

V převážné většině případů je pouliční zásobování domácností vodou položeno z dlouhých polyetylénových HDPE trubek, jejichž technické vlastnosti jsou regulovány GOST 18599-2001. Dle výše uvedeného dokumentu je pracovní teplota HDPE trubek pro domácnost a pitné účely v rozmezí od 0 do +40 °C (standardní hodnota + 20 °C), přičemž musí odolat jmenovitému tlaku minimálně 25 bar.

Teplota křehkosti HDPE potrubí je -70 °C, v domácích podmínkách snadno odolávají teplotám do -20 °C, od -40 °C začínají ztrácet své vlastnosti.

Vzhledem k tomu, že polyetylenové vodovodní potrubí se obvykle pokládá pod zem v hloubce pod bodem mrazu, při nepřítomnosti vody uvnitř nehrozí zničení pláště za jakýchkoli povětrnostních podmínek, proto nepotřebuje konzervaci.

Teoreticky je možné, že HDPE trubky budou v zimě na povrchu v otevřených kazetových jímkách a studních v podmínkách Dálného severu při velmi nízkých teplotách, v tomto případě jakákoliv trubková izolace z pěnového polyetylenu nebo pryže – Jermaflex, Porilex, Energoflex, Vilaterm – je perfektní pro jejich ochranu před okolním prostředím.

Je však třeba mít na paměti, že jakýkoli tepelný izolátor pouze zpomaluje proces mrazu a nezastavuje je. Proto je možné v případě dlouhé nepřítomnosti majitelů spolehlivě ochránit jakékoli vnější potrubí před mrazem pouze pomocí elektrického topného (samoregulačního) kabelu pracujícího v automatickém režimu. Je přivázán k trubce nebo umístěn uvnitř pomocí potravinářských polymerních modifikací.

Jak vypustit vodu z vodovodního systému pro zimní možnosti

Rýže. 10 Příklady uspořádání zimního odtoku do kanalizace uvnitř domu

Pokud návrh vnějšího a vnitřního vodovodu pro individuální zásobování vodou splňuje všechny základní technické požadavky – požadované spády, kohouty pro vypouštění do kanalizace uvnitř domu, speciální ventily ve studničním potrubí, pak bude příprava systému na zimu nezabere mnoho času a bude efektivní. Při provádění práce je hlavní věcí přesně dodržovat všechny body pokynů, které se skládají z velkého počtu malých operací.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: