Jak poštovní ptáci vědí, kam létat?

Obecně se návratu domů říká homeing. Holubi létají pouze domů, tzn. jedním směrem, a ne tam a zpět se stejným holubem, jak by si někdo mohl myslet. Jinými slovy, pokud se chystáte na výlet a máte v úmyslu posílat dopisy domů s pomocí holubů, pak je třeba je vzít s sebou na cestu z domova, jako samostatné zavazadlo a v případě potřeby napsat dopis a odeslat je pryč.

Pro holubí poštu byla vyšlechtěna speciální plemena holubů – otužilí, silní, skutečné stroje svalů a perfektně orientovaní v okolí. Holubi dokonce nosili miniaturní fotoaparáty na fotografování.

Holub se dožívá v průměru 20 let a v 90 % případů se vrací domů v pořádku, proto se holubí pošta tak rozšířila.

Ihned po narození mláděte si jeho mozek pamatuje úroveň magnetické intenzity v oblasti hnízda a nyní tato úroveň slouží jako výchozí bod pro všechny jeho pohyby.

Ihned po narození mláděte si jeho mozek pamatuje úroveň magnetické intenzity v oblasti hnízda a nyní tato úroveň slouží jako výchozí bod pro všechny jeho pohyby.

Mnozí věřili, že holubi se pohybují podle hvězd a slunce, ale četné experimenty tuto teorii nepotvrdily. Existují případy, kdy se slepí holubi vrátili domů. Další verzí jejich orientace je, že si pamatují staré cesty, ale zase v případě oslepnutí nebo poškození zraku nemůže být o žádných cestách řeč. Byly předloženy teorie pohybu pachem.

Dosud nejjasnější a nejvědecky formulovaná verze o tom, jak si holubi nacházejí cestu – infrazvuk

Dosud nejjasnější a nejvědecky formulovaná verze o tom, jak si holubi nacházejí cestu - infrazvuk

Holubi slyší infrazvuk – zvukové vibrace s frekvencí menší než 10 hertzů. Jakákoli oblast na našem kluzáku má svou unikátní infrazvukovou mapu – infrazvuk má různý původ – od přirozeného (zemětřesení, bouře, hurikány, posuny zemské kůry, dokonce i komunikace velryb) až po uměle vytvořené (stroje, továrny, mechanismy). Skutečnost, že holubi používají tuto konkrétní infrazvukovou mapu, byla vědecky prokázána – holubi byli vypuštěni ze tří různých bodů v jednom městě, ale ti, kteří byli vypuštěni z jednoho bodu, ne vždy létali. Ukázalo se, že právě v tom místě byla akustická stínová zóna a holubi se ztratili.

READ
Co znamená písmeno M na kočičím čele?

A pár faktů o práci holubí pošty

A pár faktů o práci holubí pošty

Koncem 19. a začátkem 20. století byly ve městech a tvrzích po celé Evropě zřízeny holubí poštovní stanice, kde byly chovány dva druhy holubů, „přátelé“ a „cizí“. Hnízdo „jejich“ holubů bylo na stanici. V tomto hnízdě byl přítel a mláďata. „Mimozemští“ holubi byli přivezeni z jiných stanic. Čas od času se „jejich“ holubi vydali také speciálním transportem na „služební cestu.“ Výsledkem bylo, že na každé holubní stanici bylo vždy několik ptáků připravených vrátit se do hnízda a vzít s sebou speciální připravený dopis.

Záhada století – jak si poštovní holubi hledají cestu?

Pigeon post prokázal svou účinnost během francouzsko-pruské války v letech 1870-1871. Paříž byla obléhána německými jednotkami, ale poštovní spojení s hlavním městem nebylo díky poštovním holubům přerušeno. Poštovní holub urazil vzdálenost 220 kilometrů z Paříže do Tours za nejvýše 4 hodiny, což umožnilo podávat zprávy o událostech během jednoho dne. Na holubí poště se podílelo 73 poštovních holubů, kteří během 140 dnů obléhání Paříže předali 150 tisíc oficiálních zásilek a asi 1 milion soukromých dopisů.

Záhada století – jak si poštovní holubi hledají cestu?

Během Velké vlastenecké války byli signální holubi využíváni především v zájmu průzkumných útvarů armád, i když někdy sloužili k operativní komunikaci. Takže během bitvy o Moskvu byla speciálně vytvořena stacionární komunikační stanice pro holuby na základě školky Ústřední školy komunikace pro chov psů a chov holubů. Zde byli holubi cvičeni v 7 hlavních a několika pomocných oblastech poblíž Moskvy. Celkem sloužilo na čtyřech holubárnách 80 vojáků, kteří měli na starosti 90 lehkých přenosných holubníků (košíků), do každého se vešlo 6 holubů. 500 holubů bylo rozmístěno (vycvičeno) ve 22 směrech a spolehlivě pracovali v okruhu 10-15 km, dodávali až 100 holubgramů za den.

Schéma organizace obousměrné holubí komunikace v bitvách při přechodu řeky. Velký 23.-26

Schéma organizace obousměrné holubí komunikace v bitvách při přechodu řeky. Velký 23.-26

Během Velké vlastenecké války země provedla „mobilizaci holubů“ – někteří ptáci byli zabaveni místnímu obyvatelstvu pro potřeby armády. Intenzivně byly využívány pro doručování depeší – např. během bojů v pobaltských státech v roce 1944 bylo poštovními holuby doručeno v průměru 85 hlášení za jeden den. Sovětské i německé velení si pamatovalo schopnost „nebeských ptáků“ snadno překonat frontovou linii a snažilo se je všemi prostředky odstranit z civilního obyvatelstva. Dne 19. prosince 1941, když se Němci blížili k Moskvě, vydal velitel města rozkaz: „Aby nepřátelské živly nepoužívaly holuby držené soukromými osobami, nařizuji předání holubů policii (Petrovka sv. ., 38) do tří dnů. Osoby, které se nevzdají holuby, budou pohnány k odpovědnosti podle válečných zákonů. Na Petrovce se přirozeně zajímali jen o poštovní holuby.
Během Velké vlastenecké války na okupovaných územích považovalo německé velení všechny holuby za potenciální „špióny“: byli zabaveni místnímu obyvatelstvu a zničeni a ti nejčistokrevnější byli posláni do Německa.

READ
Jaký je rozdíl mezi třešněmi a višněmi?

Záhada století – jak si poštovní holubi hledají cestu?

Dnes. Kvůli rozvoji jiných komunikačních prostředků byla většina poštovních služeb pro holuby zrušena, ale v některých zemích přežila a stále funguje. Například v Indii doručují holubi poštu do těžko dostupných oblastí v den voleb, ve Švýcarsku ptáci pomáhají doručovat nouzové zprávy a v anglickém městě Plymouth převážejí holubi vzorky krve z nemocnic do výzkumných laboratoří.
některé kriminální živly stále využívají ke svým „skutkům“ holubí poštu. Zrovna nedávno zadržela kuvajtská policie holuba s pytlem drog.

A o hrdinských holubech

A o hrdinských holubech

Poštovní holub č. 888 byl povýšen do hodnosti plukovníka. Po své smrti byl pohřben se všemi poctami kvůli pohřbu vysoce postaveného vojenského personálu.

Záhada století – jak si poštovní holubi hledají cestu?

Holub Cher Ami (z francouzského “Cher Ami” – Drahý příteli) během bitvy u Verdunu během první světové války pomohl zachránit “Ztracený prapor” 77. divize, který byl obklíčen: několik hodin poté, co doručil zprávu o něm prapor (s ranou na hrudi, krví podlitýma očima a ustřelenou tlapou) se zachránilo 194 lidí. Pták obdržel zlatou medaili od American Homing Pigeon Society a francouzské Croix de Guerre.

Záhada století – jak si poštovní holubi hledají cestu?

Britský holub jménem Commando jako součást National Pigeon Service pracoval pro britské zpravodajské agenty za frontovou linií: podnikl tři mise do nacisty okupované Francie s životně důležitými zpravodajskými informacemi, pro které byl na konci války oceněn Mary Dickinovou medailí (nejvyšší britské vojenské vyznamenání za zvířata).

Záhada století – jak si poštovní holubi hledají cestu?

Během občanské války stráže Rudé armády, ustupující ze Sevastopolu, odvezly několik poštovních holubů do cizí země. Ptáci vypuštění do přírody se postupně jeden po druhém vraceli na Krym, vzdušnou čarou urazili více než 2000 kilometrů.

Záhada století – jak si poštovní holubi hledají cestu?

V roce 2010 byl v Anglii proveden experiment, v jehož důsledku poštovní holubi doručili flash karty na vzdálenost 193 km rychleji, než uživatelé internetu stáhli 300 MB video (rychlostí méně než 2 Mbity): ptáci dokončili úkolu za 1 hodinu 15 minut a video bylo v tomto okamžiku načteno na 24 %.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: