Kam píchnout fosprenil kočce?

Fosprenil návod k použití

Sterilní injekční roztok je čirý nebo mírně opalescentní, bezbarvý nebo se nažloutlým nádechem.

1 ml
polyprenoly fosfát dvojsodná sůl 4 mg

Pomocné látky: glycerol, ethanol, tween-80, voda na injekci.

Je balen ve skleněných lahvičkách o objemu 10 nebo 50 ml příslušného objemu, uzavřených pryžovými zátkami vyztuženými hliníkovými uzávěry. Lahvičky jsou baleny v kartonových krabicích spolu s návodem k použití.

Osvědčení o registraci 77-3-5.14-2060 č. PVR-3-1.9/00010 ze dne 08.07.14

Farmakologické (biologické) vlastnosti a účinky

Antivirový lék s imunomodulačními vlastnostmi.

Dvojsodná sůl polyprenolfosfátu, která je součástí léčiva, aktivuje přirozené systémy rezistence (baktericidní aktivitu krevního séra a fagocytózu), zvyšuje humorální imunitní odpověď na vakcíny, čímž zvyšuje odolnost organismu vůči infekcím a snižuje nemocnost. Dvojsodná sůl polyprenolfosfátu aktivuje metabolické procesy v buňkách a v souladu s tím zvyšuje přírůstek hmotnosti a zároveň snižuje náklady na krmivo.

Fosprenil má antivirovou aktivitu proti Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, Togaviridae, Herpesviridae, Coronaviridae a některým dalším virům.

Po parenterálním podání se dvojsodná sůl polyprenolfosfátu dostává do krevního oběhu zvířete, hromadí se především v tkáních jater, sleziny a reprodukčních orgánů, maximální koncentrace dosahuje po 0.5-3 hodinách, zůstává na terapeutické úrovni 10-16 hodin Vylučuje se z těla hlavně stolicí a močí.

Podle stupně dopadu na organismus patří Fosprenil k látkám s nízkou nebezpečností (třída nebezpečnosti 4 dle GOST 12.1.007-76), v doporučených dávkách nepůsobí lokálně dráždivě, alergizující, embryotoxický, teratogenní a karcinogenní účinek. .

Indikace pro použití léku FOSPRENIL

Postup při podávání žádostí

Fosprenil se podává IM, SC, IV (u koní a užitkových zvířat) nebo perorálně.

Léčba fosprenilem by měla být zahájena co nejdříve od nástupu klinických příznaků onemocnění. Nejúčinnější terapie je v prodromálním období.

U virových infekcí je nutné Fosprenil kombinovat se symptomatickou a patogenetickou terapií, zejména u těžkých a komplikovaných forem infekcí. V závažných případech onemocnění se doporučuje zvýšit terapeutickou dávku Fosprenilu 2krát. Léčba se zastaví 2-3 dny po vymizení hlavních příznaků onemocnění. V případě potřeby je možné předepsat opakované léčebné kúry.

READ
Jak smýt olej?

Při léčbě virových infekcí malých domácích zvířat se Fosprenil předepisuje po dobu 5-7 dnů v dávkách (ml / kg) uvedených v tabulce 1.

Živočišné druhy Jedna dávka Denní dávka
Štěňata 0.3 0.9-1.2
Psi 0.2 0.6-0.8
Koťata 0.3 0.9-1.2
Kočky 0.2 0.6-0.8

Při velkém objemu denní dávky by měl být Fosprenil podáván buď ve 2-3 bodech, nebo ve 3-4 injekcích během dne.

V případě psinky u psů, aby se zabránilo recidivám, by měl být lék podáván po dobu nejméně 14 dnů, i když klinické příznaky onemocnění vymizí. V případě potřeby lze dobu trvání kurzu prodloužit až na 1 měsíc.

Za účelem nespecifické prevence onemocnění a snížení úmrtnosti se Fosprenil podává v dávce 0.05 ml/kg tělesné hmotnosti podle schématu uvedeného v tabulce 2.

Pohled
zvěř
Infekce Metoda
úvod
Počet injekcí
Dny po zahájení profylaxe:
1 2 3 5 10 15
Prasata Střevní v / m,
orálně
1 1 1
Kuřata Respirační aerosol* 1 1 1 1 1 1
Střevní orálně 1 1 1
Koně Respirační i/v 1 1 1 1 1 1
Střevní i/v 1 1 1
Minks Sekundární infekce u aleutské choroby orálně 1krát za 5-7 dní během celého výrobního cyklu

* Pro přípravu pracovního roztoku se 20 ml Fosprenilu zředí v 1 litru vody s 10% glycerolem a nastříká pomocí aerosolových generátorů SAG nebo APA v množství 0.4 ml pracovního roztoku na 1 m 3 drůbežárny s expozicí 15 minut.

Ke snížení nemocnosti a úmrtnosti, zvýšení přírůstku hmotnosti, snížení nákladů na krmivo pro mladá zvířata (prasata, koně, skot) a drůbež (kuřata) v prvním měsíci života se Fosprenil podává v profylaktické dávce 0.05 ml/kg/m, perorálně nebo pitnou vodou na 2., 5., 10., 14. a 20. den života. Fosprenil se kožešinovým zvířatům podává s potravou 1x za 7 dní během 1. měsíce po jiggingu, poté – 1x za 14 dní před porážkou.

Pro zvýšení imunitní odpovědi na vakcíny a prevence postvakcinačních komplikací se Fosprenil v dávce 0.05 ml/kg podává současně s vakcínou v různých injekčních stříkačkách IM, perorálně nebo u drůbeže s vodou. Při přeočkování se lék nepoužívá.

Vlastnosti akce při prvním použití drogy a zrušení nebyly odhaleny.

Vyvarujte se přeskakování další dávky Fosprenilu, protože. to může vést ke snížení terapeutické účinnosti léku. Pokud dojde k vynechání jedné dávky, měla by být podána co nejdříve. Dále se interval do další injekce léku nemění.

READ
Jak se starat o mladou orchidej?

Nežádoucí účinky

Při použití Fosprenilu v souladu s tímto návodem nejsou zpravidla pozorovány vedlejší účinky a komplikace. V případě alergických reakcí se užívání léku zastaví a předepisují se antihistaminika nebo jiná symptomatická léčba.

Případy předávkování při použití Fosprenilu nebyly stanoveny.

Kontraindikace užívání léku FOSPRENIL

Zvláštní pokyny a opatření pro osobní prevenci

Lék se nedoporučuje používat se steroidními léky kvůli snížení terapeutického účinku Fosprenilu.

Nedoporučuje se ředit Fosprenil fyziologickými roztoky.

Produkty ze zvířat a ptáků, kterým byl Fosprenil použit, se používají k potravinářským účelům bez omezení.

Opatření osobní prevence

Při použití léku je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s léčivými přípravky pro veterinární použití.

Veškeré práce s přípravkem Fosprenil by měly být prováděny s použitím kombinézy a osobních ochranných prostředků (gumové rukavice, brýle, respirátor nebo ochranná maska). Při práci s lékem nepijte, nekuřte a nejezte. Na konci práce si důkladně omyjte obličej a ruce mýdlem a vypláchněte ústa vodou.

Lidé s přecitlivělostí na složky léku by se měli vyhnout přímému kontaktu s Fosprenilem.

V případě náhodného kontaktu léku s kůží nebo sliznicemi je nutné jej okamžitě omýt tekoucí vodou a mýdlem. V případě alergických reakcí a / nebo v případě náhodného požití léku do lidského těla byste měli okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení (měli byste mít s sebou návod k použití léku nebo štítek).

Prázdné nádoby zespodu léčivého přípravku se nesmí používat pro domácí účely; musí být zlikvidován s domovním odpadem.

Podmínky skladování pro FOSPRENE

Lék by měl být skladován v uzavřeném obalu výrobce, odděleně od potravin a krmiv, v suchu, chráněn před přímým slunečním zářením, mimo dosah dětí, při teplotě 4°C až 25°C.

Nepoužitý léčivý přípravek se likviduje v souladu s požadavky legislativy.

Datum expirace FOSPRENILU

Skladovatelnost při dodržení skladovacích podmínek je 2 roky od data výroby. Po otevření primárního obalu není lék předmětem skladování. Nepoužívejte Fosprenil po uplynutí doby použitelnosti.

Vše, co potřebujete vědět o léku Fosprenil pro kočky!

Ani účinné očkování a pečlivá péče o vašeho mazlíčka nezaručí 100% ochranu před nemocemi. Posílit ochranné funkce imunitního systému kočky je však možné pomocí dobré prevence. Fosprenil patří mezi základní léky na posílení organismu.

READ
Potřebujete umýt dračí ovoce?

Indikace pro použití

Fosprenil je injekční roztok, který je prakticky bezbarvý a prodává se ve skleněných lahvičkách. Aktivní složkou v jeho složení je disodná sůl polyprenolfosfátů, získaná z jehličnatých surovin. Mezi pomocné složky patří ethanol, stabilizátor Tween-80, voda a glycerin.

foto 2

Hlavním účelem léku je léčba a prevence onemocnění virového původu, posílení imunitního systému a také urychlení zotavení zvířat s prodlouženým zánětem.

Návod k použití také uvádí vlastnosti hepatoprotektoru, který poskytuje spolehlivou ochranu jater, gastrointestinálního traktu a ledvin.

Fosprenil normalizuje činnost vnitřních orgánů a systémů kočky, stimuluje vývoj koťat a zabraňuje výskytu infekčních onemocnění. Aktivně se používá ve školkách ve špatných epidemiologických podmínkách, před výstavními akcemi nebo chovem domácích mazlíčků.

Mezi hlavní nemoci, pro které je Fosprenil indikován, patří:

 1. Kočičí houba.
 2. Otrava jídlem.
 3. Herpes infekce.
 4. Panleukopenie.
 5. Onemocnění trávicího traktu atd.

Fosprenil lze použít pro kočky všech věkových skupin. Lze jej kombinovat se symptomatickými léky, včetně léků proti bolesti, předepsanými odborníkem.

Neporušujte dávkování léků a léčebný režim zvolený veterinářem. V opačném případě bude účinnost terapie značně snížena.

V některých případech lék vyvolává alergickou reakci. Pokud k tomu dojde, musíte přerušit kurz a jít na kliniku pro lékařskou pomoc.

Léčba je předepsána odborníkem. Návod k použití obsahuje podrobné informace o dávkách a trvání kurzu.

Složení a datum spotřeby

1 ml léčiva obsahuje 4 mg účinné látky (disodná sůl polyprenolfosfátu). Jako pomocné přísady se používají glycerol, ethanol, Tween-80 a voda. Lék je balen ve skleněných lahvičkách o objemu 10 nebo 50 ml. Hermetické uzavření zajišťují pryžové zarážky s hliníkovými vložkami.

foto 3

Fosprenil by měl být skladován v uzavřené krabici od výrobce, odděleně od krmiv a potravin. Skladování se provádí na suchém, větraném místě, nepřístupném přímému slunečnímu záření, při teplotě v rozmezí +4. +25 °C. Nespotřebovaný lék se likviduje v souladu s právními normami.

Doba provozu od data vydání je 24 měsíců. Po otevření původního obalu se přípravek nesmí používat. Kromě toho je zakázáno jej používat po uplynutí doby použitelnosti.

Fosprenil se podává intramuskulární, subkutánní, orální, rektální a intravenózní cestou. Kromě toho jej lze použít k výplachu nosu a očí vašeho mazlíčka.

Dávkování

K boji proti virovým infekcím s intramuskulárním podáním se používá jedna dávka 0,1-0,2 ml na 1 kg tělesné hmotnosti. V tomto případě je jedna dávka na 1 kg hmotnosti pro koťata 0,3 ml a pro dospělé kočky – 0,2 ml. Denní dávka pro koťata je 0,9-1,2 ml/kg a 0,6-0,8 ml/kg pro dospělé.

READ
Jak skladovat domácí hroznové víno?

K prevenci virových onemocnění se lék podává v 1 dávce nebo 1krát za 3 dny. Pro posílení imunitního systému se Fosprenil podává současně s vakcínou v různých injekčních stříkačkách.

Pokud má váš mazlíček těžkou nebo středně těžkou formu virového onemocnění, můžete léky kombinovat se symptomatickými a patogenetickými léky. Kombinace Fosprenilu s Gamavitem a induktory interferonu zlepšuje účinnost terapie.

Kde a jak aplikovat injekci?

Intramuskulární injekce léku se provádí do velkých kosterních svalů. To lze provést v oblasti horní části stehna. Jehla se zavádí z ocasní strany. Další injekce se aplikuje do horní třetiny ramene. V tomto případě je jehla zavedena zpoza břicha.

foto 4

Subkutánní injekce se provádějí do kohoutku nebo do oblasti mezi lopatkami. Než to uděláte, musíte mírně zvednout kůži prsty a poté vložit jehlu pod záhyb.

IV podávání vyžaduje zkušenosti. Pokud chybí, je lepší vyhledat pomoc veterinární kliniky. Specifika IV injekce jsou následující:

 1. Tlapka mazlíčka je svázána turniketem.
 2. Do manifestované žíly by měla být zavedena jehla bez injekční stříkačky.
 3. K jehle se poté připojí injekční stříkačka obsahující lék.
 4. Krev by měla vstoupit do dutiny stříkačky.
 5. Turniket se odstraní a lék se pomalu vstříkne do žíly.

Ústně

Orální podání se provádí 15 minut před jídlem. Lék však nelze kombinovat s jinými léky. Metoda je vhodná, pokud není příležitost nebo dovednost podávat injekce.

Rektální

Rektální podání znamená 2násobné zvýšení dávky (pokud je to nutné). Ne všechny kočky však s takovým postupem souhlasí.

Výplach nosu nebo očí

V některých případech se Fosprenil používá k mytí sliznic očí a nosní dutiny. Profylaktická dávka je 0,05 ml účinné látky na 1 kg tělesné hmotnosti zvířete. Medicinální – 0,2 ml/kg – pro dospělé zvíře a 0,3 ml/kg – pro štěňata a koťata.

foto 5

Nežádoucí účinky

Fosprenil jako málo toxický lék prakticky nezpůsobuje nežádoucí reakce a zdravotní problémy.

Podle GOST patří léčivo do kategorie nebezpečnosti 4 a nemá mutagenní, karcinogenní, embryotoxické ani teratogenní účinky. Po injekcích nedochází k podráždění kůže a samotný lék nemá alergenní vlastnosti.

Během terapie se v jednotlivých případech může u koček objevit alergická reakce. Jakmile si všimnete prvních projevů intolerance, měli byste zastavit injekce, použít antihistaminikum a kontaktovat veterinární kliniku o pomoc.

READ
Kdy začíná kvést moruška?

Těhotné, kojící a koťata

Hlavní kontraindikací použití Fosprenilu je individuální nesnášenlivost účinné látky a dalších složek léku. Při absenci tohoto faktoru může být lék použit v jakémkoli věku pro zástupce různých plemen.

Fosprenil navíc není kontraindikován u březích a kojících koček a koťat. Pokud jsou však polyprenoly podávány během březosti, musí být zvíře sledováno veterinárním lékařem. Identická kontrola je nutná při léčbě koťat tímto lékem.

Recenze léčby

Kirill, veterinář: „Fosprenil je účinný a osvědčený lék v boji proti virovým onemocněním. Díky bezpečnému složení nemá prakticky žádné kontraindikace a je vhodný pro různá plemena koček. Neexistují žádné významné nevýhody nebo vedlejší účinky.“

Světlana, Archangelsk: „V mém městě není Fosprenil běžnou drogou, což je škoda. Své kočce podávám léky nejen na boj s virovými onemocněními, ale i preventivně. Podařilo se nám vyléčit 7 koťat s herpes virem.“

foto 6

Fosprenil můžete zakoupit v jakékoli veterinární lékárně nebo zverimexu. Průměrné náklady na balení jsou určeny objemem lahví a jejich počtem v krabici. Kromě toho byste měli vzít v úvahu cenovou politiku společnosti, která lék prodává.

Průměrná cena je 200-270 rublů. na lahvičku o objemu 10 ml. Balíček s 5 lahvemi bude stát 1150-1400 rublů.

Analogy drogy

Seznam imunomodulačních a antivirotik pro kočky s účinkem shodným s Fosprenilem zahrnuje několik léků. Jejich složení a účinné látky se liší, ale hlavní účinek je podobný:

  . Vyrábí se na bázi živočišné placenty a je doplňkem stravy s obsahem aminokyselin, vitamínů a minerálních složek. Doplňky stravy jsou dostupné ve formě sterilních injekčních roztoků nebo přípravků pro perorální podání. . Receptura je založena na organogermaniových sloučeninách a je silným imunomodulátorem ve formě injekčního roztoku nebo očních kapek. . Jedná se o aktivní komplex na bázi mono- a polysacharidů z rostlinných materiálů. Existují 2 formy léku: injekční roztok a oční kapky.

Fosprenil je univerzální antivirový a imunomodulační lék, který je široce používán veterináři a majiteli domácích zvířat jako terapeutické a profylaktické činidlo. Při léčbě koček lék nezpůsobuje nežádoucí reakce a vykazuje vysokou účinnost.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: