Je možné postavit dům v SNT 2023?

Pozemky v SNT většinou nepotěší velkými plochami a majitelé se snaží využít maximum prostoru. Zároveň je důležité dodržovat stávající omezení a požadavky různých organizací. Například v SNT je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi dřevěnými domy. Na co se zaměřit, vám řeknou naši odborníci.

Na jaké zákony se spolehnout

Pokud jde o stavbu na letní chatě, je nutné se řídit nejen ustanoveními federálního zákona „O provádění zahradnictví a zahradnictví občany pro jejich vlastní potřeby“ a kodexu územního plánování Ruské federace, ale také zohlednit požadavky tzv. kodexů pravidel, které takovou problematiku upravují. Přípustná vzdálenost mezi domy a ostatními stavbami je uvedena v SP 4.13130.2013 „Systémy požární ochrany . “ (dále jen Řád). Rovněž stojí za to mít na paměti SP 53.13330.2019 „Plánování a budování území zahrádkaření občany. Budovy a stavby“, který aktualizoval dříve existující SNiP 30-02-97.

Pokud mluvíme o samotném právu postavit stavby a zapojit se do terénních úprav v letní chatě, je to stanoveno v čl. 263 občanského zákoníku Ruské federace.

Vzdálenosti mezi budovami na stejném místě

V Pravidlech jsou pokyny týkající se umístění budov v rámci jednoho areálu. Zejména je upraveno, že protipožární vzdálenosti mezi obytným domem a hospodářskými budovami, jakož i mezi hospodářskými budovami v rámci stejné zahrady, chaty nebo pozemku pro domácnost nejsou standardizovány.

Existují však hygienické normy, které je také třeba dodržovat. Předpokládají například následující:

  • Záchod musí být umístěn minimálně 8 metrů od domu a studny a minimálně 1 metr od plotu (hranice). Vzhledem k tomu, že tato budova může přímo ovlivnit pohodlí sousedů, je samozřejmě lepší ji netlačit na jejich území (i když je toaleta dobře udržovaná a je kapitálová). Pokud jsou vztahy se sousedy dobré (nebo si je přejete), můžete toto téma probrat předem a vzájemně si vybrat místa pro toalety, která nebudou zasahovat do něčích práv.
  • Garáž lze umístit i ve vzdálenosti 1 metr od hranice pozemků (plot). Kurník, pokud se ho rozhodnete umístit na místo, musí být posunut od všech hranic o 4 metry. Mimochodem, připomínáme, že na webu můžete chovat kuřata! ODKAZ Ale v případě, že splníte požadavky zákona a nebudete zasahovat do svých sousedů.
  • Lázeňský dům a stodola by měly být posunuty od hranic o 1 metr.
  • Keře vysazujte ne blíže než 1 metr od plotu, malé stromy – alespoň 2 metry, velký strom – 4 metry. Pokud chcete vybavit umělou nádrž, přesuňte ji od hranic o 2 metry.
READ
Jak se cítí kousnutí štěnice?

Důležité! Vzdálenost se počítá mírně odlišně v závislosti na situaci. 3a je referenčním bodem suterén domu, a pokud tam není, měření začíná od zdi. Pokud projekt zajišťuje přítomnost takových prvků, jako je veranda, arkýř, baldachýn atd., Někdy se berou v úvahu při výpočtu vzdálenosti a někdy ne. Pro správné určení vzdálenosti mezi domem a plotem platí následující pravidla: pokud konstrukční prvek vyčnívá ze zdi o méně než 0,5 m, nebere se v úvahu a nepřijímá se jako referenční bod rovina zdi; Pokud je vyčnívající část širší než 0,5 m, vzdálenost se počítá z ní.

Vzdálenost mezi domy na sousedních pozemcích

Abychom pochopili, jaká může být vzdálenost mezi domy v SNT, je nutné zjistit, jak mohou majitelé jednotlivých pozemků stavět budovy.

SP 53.13330.2019 uvádí, že vzdálenost mezi domem a plotem v SNT může být minimálně 3 metry. V souladu s tím musí být mezi dvěma sousedními domy vzdálenost alespoň 6 metrů (3 metry na každou stranu, pokud jsou budovy instalovány na stejné lince a v minimální povolené vzdálenosti od plotu).

Důležité! Je povoleno seskupovat a blokovat bytové domy na 2 sousedních pozemcích v případě jednořadé zástavby a na 4 sousedních zahradních pozemcích v případě dvouřadé zástavby. Zároveň je ale nutné dodržovat protipožární vzdálenosti mezi krajními domy sousedních skupin (bloků).

Co se stane za porušení stavebních požadavků

Pokud jste postavili budovu v rozporu s normami pro vzdálenosti mezi domy v SNT a tato budova překáží sousedům, mohou podat stížnost místním úřadům nebo žalovat. Po prokázání porušení (pokud nebudou normy skutečně dodrženy) budete povinen zaplatit náhradu a zbourat proviněnou budovu. Ten pak lze postavit s přihlédnutím ke všem požadavkům, ale už nebude možné použít ten původní.

Vzhledem k tomu, že trest je v tomto případě poměrně přísný a obnáší mnoho pracovních a finančních ztrát, je lepší si předem ujasnit, co zákon povoluje a zakazuje. Pokud formálně zohledníte všechny požadavky, sousedé nebudou schopni prokázat, že je rušíte (i když se jim ze subjektivních důvodů něco nelíbí). Ale samozřejmě je vždy lepší řešit problémy mírovou cestou. Pokud plánujete větší stavbu nebo rekonstrukci, můžete to probrat se sousedy a získat jejich souhlas. Oni vám na oplátku mohou poskytnout zdvořilost. A pak i malé sousední parcely budou zastavěny tak, aby se na nich majitelé cítili příjemně.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: